Muziektherapie voor kinderen


Soms is het lastig om via woorden uit te leggen hoe je je voelt, of wat je graag zou willen. Muziektherapie kan een uitkomst bieden daar waar je met het gesproken woord niet verder komt. De muziektherapeute brengt aan de hand van het muzikale spel van het kind in kaart hoe het kind functioneert. Vervolgens worden er op maat gemaakte oefeningen samengesteld die bijvoorbeeld zorgen voor dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt of gestimuleerd wordt in het ontwikkelen van vaardigheden. De oefeningen hebben een speels karakter waardoor de therapie doorgaans als leuk en leerzaam wordt ervaren.

Voor wie?


Muziektherapie is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra aandacht en/of begeleiding. Muziektherapie ondersteunt de ontwikkeling en het herstel van het lichaam: zowel psychisch, sociaal-emotioneel als fysiek. Klachten die door middel van muziektherapie behandeld kunnen worden zijn onder andere:

  • Concentratieproblemen
  • Leerproblemen
  • Slaapproblemen
  • Onrust
  • Faalangst
  • Klachten m.b.t. ontwikkelingsstoornissen

Werkwijze


Tijdens de eerste sessies wordt er een muzikale diagnose afgenomen. De muziektherapeute doet allerlei muzikale oefeningen met het kind waarbij verschillende instrumenten worden ingezet. Er wordt samen muziek gemaakt en de therapeute kijkt en luistert aandachtig naar wat het kind mooi vindt en wat aanspreekt. Na een aantal sessies kan de muziektherapeute een beeld schetsen van hoe het kind functioneert en waar d.m.v. muziektherapie aan gewerkt kan worden. Er wordt een persoonlijk behandelplan geschreven en dit wordt overlegd met de ouder(s)/verzorger(s). Gedurende een aantal weken wordt er met speciaal voor het kind vormgegeven muzikale oefeningen gewerkt. Hierdoor kan het kind nieuwe vaardigheden en gewoontes ontwikkelen. Na verloop van tijd wordt er met de ouder(s)/verzorger(s) overlegd in hoeverre zij verbetering zien en of het gewenst is om de therapie voort te zetten of af te ronden.

Tarieven en vergoeding


De kosten voor een sessie van 30 minuten bedragen €55.- *
De kosten voor een sessie van 60 minuten bedragen €75.- *

Muziektherapie wordt door de meeste verzekeraars in de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Klik hier voor het vergoedingenoverzicht voor Kunstzinnige Therapie, waar u kunt zien welke verzekering wat vergoed in welk pakket. Het betreft een overzicht, het is raadzaam om dit ook altijd na te gaan bij de desbetreffende verzekeraar.

Zowel de therapeute als de praktijk beschikken over een AGB-code:
AGB-code therapeute           90-049723
AGB-code praktijk                 90-058113
Tevens is de therapeute met haar praktijk geregistreerd bij de beroepsvereniging NVKToag (www.kunstzinnigetherapie.nl) en de NVAZ (www.nvaz.nl).

*Als u zonder tijdig bericht (24 uur van te voren) niet aanwezig bent bij een geplande sessie wordt deze in rekening gebracht.

Contact

Heeft u interesse of een vraag over de mogelijkheden? Neem gerust contact op!