KlankBewustZijn


Op deze pagina deelt Eline graag over haar werk en leven met klank. Aan de hand van verschillende onderwerpen neemt ze je mee in haar ervaring met het werken met klank en hoe dit letterlijk ‘doorklinkt’ in haar persoonlijke kijk op het leven.

Ruimte voor stilte


Klankbewustzijn strekt verder dan enkel het bewust werken met de klank van klankschalen. Het is een manier van leven. Waarin aandacht is voor luisteren; diagnostisch luisteren, uit luisteren en stilte. Luisteren kan zijn; luisteren naar wat iemand je vertelt. Of luisteren naar de klank van iemands stem of instrument. Diagnostisch luisteren stelt je in staat om de kwaliteiten van een klank te vertalen naar de eigenschappen en het functioneren van een persoon. Maar je kunt ook ‘luisteren’ naar de non-verbale en non-auditieve communicatie in de mimiek van het gezicht of hoe iemand het lichaam beweegt, de snelheid waarmee iemand ademt, etc.
Bewust luisteren vraagt om ruimte om uit te luisteren. Op het moment dat je ruimte laat ontstaan om een klank helemaal uit te luisteren en ook de stilte na een klank beluisterd, ontstaat er ruimte. Ruimte om gedachten en gevoelens aandacht te geven; te aanschouwen, te beschouwen. En om deze uiteindelijk naast je neer te leggen. Als je dat wat je hoort, ziet, voelt en denkt kunt aanschouwen en naast je neer kan leggen ontstaat er… ruimte. Deze ruimte biedt ruimte aan dat wat er werkelijk wil klinken, dat wat er werkelijk gehoord wil worden. De kern. De essentie van iets of iemand. Deze essentie openbaart zich in de ruimte en stilte na de klank. Als een beeld, in woorden of als een lichamelijke sensatie. Je hoeft er niets voor te doen, enkel alles voor te laten, om zo ruimte te creëren om te ontvangen. Ruimte om bewust te zijn met de klank en de daarop volgende stilte. Dat is KlankBewustZijn

De mens in de drieklank


Tijdens een klankbehandeling is de drieklank ons uitgangspunt. Een drieklank? Een drieklank is de samenklank van drie klanken, met een vaste opbouw, ook wel bekend als akkoord. Een drieklank is opgebouwd uit drie tonen; een grondtoon, een middentoon, die terts heet en de bovenste toon, de kwint. Deze tonen worden elk ergens anders op of bij het lichaam geplaatst in de vorm van een klankschaal.

De grootste klankschaal van de drie, met tevens de laagste toon, is de grondtoon. Deze staat tussen de voeten en is verbonden met de onderpool, de wil, het handelen. Deze schaal laat horen horen hoe je verbonden bent met je handelen. Ben jij bijvoorbeeld iemand die altijd druk is en nooit rust neemt? Dan zal je de schaal tussen jou voeten snelle bewegingen horen maken en eindeloos horen klinken, als een trein die op hoge snelheid doorrijdt. Ben je juist heel rustig en heb je eerder moeite om in beweging te komen? Dan klinkt de onderpool vaak rustig en is de toon snel weg.

De middelste toon, de terts, is verbonden met het gevoelsleven en de emoties. Deze schaal staat op je buik of rug, net wat jij prettig vindt of waar volgens jou aandacht nodig is. De schaal laat horen hoe het emotioneel met je gaat. Voel je bijvoorbeeld veel spanning, maar kan je hier moeilijk bij? Dan zal de klankschaal in plaats van de diepe warme toon een hoge gespannen toon laten horen die snel verdwijnt. Het klinkt alsof de toon niet wordt toegelaten in het lichaam en met veel kracht en spanning wordt afgewend, ‘ping!’, als een balletje tegen een hard oppervlak. Ben je juist heel ontspannen en adem je diep in je buik? Dan zal de toon hier ook diep doorklinken, met een warme klank en rustige golfbeweging.
De bovenste toon, de kwint, is verbonden met het denken. Dit kleine schaaltje staat vlak boven het hoofd en heeft een heldere hoge klank. Heb jij echter een vol hoofd met gedachten die alle kanten op schieten? Dan zal deze schaal dat ook laten horen met een onrustige gespannen klank die wiebelt of zelfs een beetje lijkt te ‘jengelen’. Ben je meer een doener en vergeet je vaak te denken voor je iets doet? Dan zal de schaal boven jouw hoofd niet lang uitklinken en eerder wat wazig of dof overkomen.
Maar de drie klankschalen laten niet alleen ieder afzonderlijk horen hoe het met jouw denken, voelen en handelen gesteld is. Er is nog iets bijzonders aan de hand. Als de schalen vlak na elkaar gespeelt worden hoor je ook hoe ze samenwerken en letterlijk samen klinken. De drie tonen uit de drieklank, het akkoord, hebben namelijk een duidelijke samenhang, ze horen als het ware bij elkaar, klinken als een. In de ideale situatie zouden de schalen prachtig samen klinken en geleidelijk en gezamenlijk uitklinken. Maar je raad het al, als je niet helemaal lekker in je vel zit en je hier en daar wat uit balans voelt, dan hoor je dat ook terug in de samenklank van de schalen. Zo gaat die grote schaal bij je voeten bijvoorbeeld aan een stuk door, terwijl de schaal op je buik vrijwel direct nadat hij aangeslagen werd alweer uitgeklonken was. En die schaal boven je hoofd? Doet die wel mee? Het leek net alsof die heel ergens anders was dan die schaal bij je voeten? Ben je snel afgeleid? En ga je in het dagelijks leven vaak aan het werk op de automatische piloot?
Dit zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn dat we aan de hand van de drieklank kunnen waarnemen. Maar wat doen we daar dan mee?

Door de drie klankschalen in verschillende volgorden te spelen laten we het energetische lichaam ervaren hoe het kan bewegen. Zoals de fysiotherapeut oefeningen met jouw fysieke lichaam doet om dit te herstellen. En de psycholoog jou handvatten geeft om je psychisch meer in balans te voelen. Zo laat de muziektherapeut met de klankschalen jouw emotionele en energetische lichaam ervaren hoe het zich kan ‘bewegen’. De klank doet bijvoorbeeld voor hoe de aandacht en energie beweegt bij de inademing en uitademing, bij inspanning en ontspanning. Wat ook verbonden is met het slapen. Maar de klank kan bijvoorbeeld ook laten horen en voelen hoe je meer ruimte in kan nemen, van jezelf kan laten horen en je grenzen kan bewaken.

Iedere keer als de schalen klinken doen ze jouw lichaam een beweging voor en tegelijkertijd laten ze in de klank horen hoe jij op dit moment in je leven met die beweging omgaat. Door met de muziektherapeut te bespreken wat er klinkt en wat er nodig is om de balans tussen denken, voelen en handelen en de balans tussen jou en de buitenwereld, of jou en je binnenwereld, te herstellen, krijg je nieuwe inzichten en ervaringen die je mee kan nemen in het dagelijks leven. Dit levert op den duur nieuwe gewoontes en gedragingen op en zo ontstaat er ruimte voor een gezonde balans tussen denken, voelen, handelen, binnen- en buitenwereld. Een samenspel tussen kennis, weten hoe je werkt, intuïtie, voelen wat goed voor jou is en ervaring, handelen op basis van wat je eerder hebt meegemaakt. Zo klinkt de mens in de drieklank en werkt drieklank in de mens!

 

 

Contact

Heeft u interesse of een vraag over de mogelijkheden? Neem gerust contact op!